Измерване на прогестерона

Измерване на прогестерона – най-сигурния способ за определяне на подходящия момент за покриване на кучката

За да оцелее като вид кучето трябва да се размножава. Истина, отговаряща в 100% на биологичната целесъобразност.
За свободно живеещите иднидиви, тези отглеждани в дворове и открити пространства, както и за някои други категории, обикновено заплождането е много лесно. Неограничените контакти между двата пола гарантират сигурното продължване на рода. В тези случаи проблемите последвали неконтролираното увеличаване на популацията налагат подтискане на размножителните и репродуктивните функции (осъществяване контрацепция).
Нерядко обаче за притежателите на кучета съществуват грижи от друг съвсем характер ! А именно – как да бъде заплодена женската, и не просто заплодена, но и да износи максимален брой новородени !
Това вълнува собствениците и на двата пола, тъй като тези с мъжки разплодниците също получават своето, при реализиране на кучилото, а понякога още след покриването !
Важно Необходимо е да се знаят факторите, които силно ограничават възможността за надеждно заплождане ?
На първо място това е чистопородното развъждане ! Инбридинга е свързан с намаляване на виталитета и с редуциране на репродуктивните способности. Кучките не само, че не се изявяват при приемане на партньора, но често те реагират силно агресивно срещу него.
Често партньорите са доста отдалечени един от друг и това налага продължителен и понякога изтощителен транспорт, стрес, непривични условия и т. н.
Покриванията са силно лимитирани не само като брой, а също така и във времето
Женското куче няма „глас” при определяне на партньора ! Известно е обаче, че животните също проявяват предпочитания и в това отношения те не са бездушни същества!
Доместикацията е фактор, който понякога прави размножаването по-трудно. Отглеждане при нетипични за вида условия, ограничено пространство, липса движение и на контакти с други индивиди не остава без последствия !
Приложението на изкуственото осеменяване е рутинна практика. Като цяло, то е свързано с намаляване на заплодяемостта.
И не на последно място определени гинекологични заболявания оставят женските безплодни за дълго време.
Проблем Някои кучки остават безплодни в продължение на години. Това е свързано с огромни финансови загуби за техните собственици !
За да наспъни оплождане е необходимо женките полови клетки - яцеклетките да се срещнат с мъжките – сперматозоидите. Известно е, че това се осъществява по време на еструс, чиято продължителност варира от 3 до 21 дни. Ето защо фертилния период при отделни индивиди би могъл да бъде изключително кратък. Съществуват други случаи, когато фазите на половия цикъл протичат нетипично, т. е. те се разпознават трудно.
Яйцеклетките се отделят от яйчниците по време на овулация. Тогава след спукване на фоликулите те попадат в яйцепроводите. Обикновено овулацията се осъществява през първите дни на еструса – фаза когато женските позволяват да бъдат покрити ! Важно е да се знае, че точно в този момент, яйцеклетките все още не са напълно зрели. Нужни са още 2-3 дни, период през който те доузряват ! След като веднъж узреят, те могат да бъдат оплодени в продължение само на един ден, след което претърпяват необратими промени ! Важно е да се знае, че мъжките полови клетки са годни да оплождат в продължение на 4 до 7 дни ! Ето защо, природата гарантира продължаване на рода при регулярно протичащи полови цикли, като се разчита главно на по-голямата преживяемост на сперматозоидите.
Ясно е обаче, че когато продължителността на еструса е прекалено къса или голяма, когато признаците не са добре изразени, определянето на подходящия момент за покриване е много трудно и неточно ! Нерядко той е в един по-ранен период, когато кучките още кървят !
Важно Отправна точка за най-коректно определяне на подходящия момент за покриване или изкуствено осеменяване е овулацията ! Оптималния момент е 2-3 дни след осъществяването й!
Но как може да бъде установено това ? Същестуват различни способи. Най-точния от всички е посредством измерване на нивото на прогестерона !
Защо имено този метод?
Прогестеронът е хормон, който се отделя главно от яйчниците след овулация и формиране на жълтите тела. В тази връзка при кучката същестува една важна особеност. Непосредствено преди овулацията, фоликулите претърпяват лутеинизация, т. е. те започват да отделят малко количество прогестерон по-рано, в сравнение с останалите видове животни. С настъпване на овулацията, количеството на прогестерона в кръвта се увеличава значително. Ето защо нивото на този хормон се оказва най-важния маркер, който сигнализира за процесите, вътре в организма и по-точно в яйчниците !
Извод Количеството на прогестерона в кръвта показва дали е настъпила овулацията
Измерването нивата на този хормон е възможно чрез различни уреди и тестове. Приложението на някои от тях е изключително удобдно в практиката, тъй като позволяват на ветеринарния лекар това да става бързо, точно и лесно, и то при клинични условия. С особено качество се отличават тестовете на фирма „Bioalab” Germany.
Как се интерпретират резултатите ?
Когато нивото на прогестерона в организма клони към 0, това означава че още е много рано ! Не само че не е настъпила овулация, но това няма да се осъществи през следващите ден-два.
Стойности на прогестерона около 2 ng/ml показват, че през следващите 1-2 дни най-вероятно ще настъпи овулация. Все още не е дошло времето за покриване !
Нива на прогестерона в границите между 4 и 10 ng/ml са свидетелство че в момента настъпва овулацията и че осеменяването може да се извърши веднага или в рамките на следващите 1-2 дни.
Ако кръвните стойности на прогестерона са между 10-20 ng/ml това означава, че овулацията е вече факт и че покриването или изкуственото осеменяване трябва да бъдат незабавни.
По-високите стойности на прогестерона са свързани с риск от прекалено закъснение, когато яйцеклетките остаряват и не са вече годни за оплождане.
В тези случаи трябва да се направи една комплексна преценка на кучката – поведение, външни признаци на еструс, цитовагинална диагностика и др. В случай че тя не проявява полово влечение, изукствено осеменяване не трябва да се предприема.

Copyright © 2013 Фарма Универсал ООД. Всички права запазени.Уеб дизайн и разработка от Slavov Studio.