Насекомите са смели пътешественици, но и опасни нашественици. Как може, всички сезони да бъдат без насекоми?

Насекомите са обширна група, която се отличава с развитата си способност да се приспособява към разнообразните условия на околната среда. Бързо намират подходящите за тях условия и изключително бързо се размножават. Това им дава възможност светкавично да овладяват лесно всяко пространство, включително и Вашия дом, офис, предприятие, ферма и др.

Огромен е техният свят. Често пъти незабележими но в действителност са „велика сила“ в заобикалящият ни свят. Не съществуват изкуствени или естествени прегради за тях. Срещат се навсякъде в природата. Често пъти са врагове на хората - като мухата, хлебарката, дървеницата, кърлежа, бълхата, и др. Живеят редом с хората. Възползват се от човешката близост. Изобилието от храни и домашните отпадъци осигурява възможността за изхранване на техните ларви и зрели форми а благоприятната домашна или битова околна среда им създава възможност за тяхното съществуване и разпространение навсякъде и бързо. Смело пътешестват и опасно нашестват!

С какво разполагаме, което може да Ви е от полза за да ги спрете и отървете от проблема?

Фарма Универсал разполага с регистрирани в Министеството на здравеопазването продукти под формата на микрокапсулирани суспенции, емулсионни концентрати, пудри, инсектициден лак, готови продукти за употреба. Те са пуснати на пазара от нас и ние носим отговорност за това.

Имат една единствена цел: Да унищожат вредните насекоми без да вредят на Вашето здраве и околната среда спазвайки указанията ни за употреба. Приложението им има епидемиологично, епизоотологично и санитарно-хигиенно значение. Няма здравен риск за хора, животни, домашни любимци, околна среда при спазване на указанията им за употреба.

Преди да ползвате наши продукти е необходимо да направите някои профилактични мероприятия насочени към лишаване на възможността им от развитие в нападнатата територия. Например: променете условията им създаващи възможността им за намножаване, предотвратете влитанията им – ако е възможно. Защо са необходими профилактичните мероприятия? Защото ползването на продукт от нас ще Ви помогне да унищожите възрастните и окрилени насекоми. Ще прекъсне цикъла на възпроизвеждане но профилактичните мероприятия са Ваш приоритет.

Кои са активните субстанции на нашите инсектициди?

 • Алфациперметрн
 • Имидаклоприд
 • Перметрин,
 • Цеперметрин
 • Тетраметрин
 • Пиперонилбутоксид
 • Делтаметрин
 • Ацетамиприд

По биологично действие те са предимно контактни инсектициди, характеризиращи се с много висока селективна активност, изключително ниска токсичност за топлокръвни и много бърз разпад в околната среда.

Като практично приложение може да ползвате под форма на:

 • Водни разтвори
 • Пудра или прах
 • Аерозол
 • Мокрещ гранулиран продукт под форма на лак
 • Инсектициден шнур и мухотровки - отровни примамкови станции.

Най често нашите клиенти ползват водните разтвори. Може да работите с тях чрез тотална обработка или избирателна обработка на нападната територия. Приложението чрез инсектициден лак, инсектициден шнур и мухотровки се ползва успешно в борбата срещу мухи.

Методът на опръскване се осъществява с техника позволяваща напръскване на всички повърхности отвътре и отвън на целите помещения, дворчета, огради с водните разтвори. Разходна норма за 1кв. м. е 100-150 мл. работен разтвор в зависимост от порьозността на обработваните материали.

Когато е необходимо да унищожите бързо, веднага и всички насекоми в една кухня например, най-целесъобразно е да ползвате аерозол. Той действа докато във въздуха се движат аерозолните частици. Има приятен аромат. Отличава се, че има и остатъчен ефект за разлика от конкурентните аналози на продукта. При конкурентните аерозоли, влязат ли насекоми пак трябва да пръскаш с аерозол. С нашият Ефект аерозол, едно третиране е за около 10 дни остатъчен ефект. Състава

му включва три съставки. Постигате с едно третиране: бърз нокдаун ефект, остатъчен ефект, ароматизиращ ефект.

Пудрата е приложима в суха форма основно срещу пълзящи насекоми. Разходна норма 2 гр. (едно ръсване) за 1кв.м. Минавайки мравките върху пудрата, полепва по крачетата им. Когато милионите мравки доставят събраната храна до майката царица, чиято цел е да снася нови яйца – те реално я убиват с донесената пудра по краката. След като убият майката царица, яйце- носенето спира и мравуняка се пръска. За тази борба се изисква малко търпение – 7-10 дни.

Аналогова е ситуацията и при борбата с хлебарките. Пудрата се поема през жлезата на коремчето. Действа и умира до няколко дни. При повече хлебарки срокът на борбата е по продължителен.

Една от интересните форми на изборна обработка срещу мухи, представлява намазването с инсектициден лак. Маже се под формата на ивици 3-5 см. или точки 10 -15см. местата където мухите посещават най-често – касите, дограмата, вратите, гредите, около лампите, подпорни конструкции и др. Мазането става с четка или тампон завързан върху дръжка. Разходна норма: 40 точки за 100кв.м.

Друг метод за избирателна обработка, която можем да Ви предложим е чрез т.нар. инсектициден шнур. Това е дебел двоен но задължително бял конец, усукан като въженце, който се накисва в инесктицидния лак и се окачва по прозорци, тавани, врати и др. места където мухите кацат. Поставянето му трябва да е така, че да се предотврати падането на мухите върху маса, хранителни продукти, кухненската посуда. Един метър инсектициден шнур е достатъчен за 10кв. м. площ от помещението. Действа около 4-5 седмици

Добър резултат ще Ви даде и ползването на т.нар. мухотровки или примамкови станции за мухи. Представляват пластмасови подложки, които се залива с инсеткициден лак. Действа около 30 дни. Една мухотровка е достатъчна за около 20кв.м. от помещението.

За по голяма привлекателност или атрактивност за мухите към инсектицидния шнур или приготвената мухутровка прибавете или ръснете малко захар, пчелен мед или прясно мляко.

Какво е конкурентното ни предимство?

Добър асортимент с различни форми на приложение. Регистрирани продукти по новите регламенти. Решавате проблема с насекомите на открито и закрито. Купувате днес – осигурявате спокойствие не само за утре, а за няколко седмица напред.

Ако искате да решите проблема с едно пръскане за 40 дни, ползвайте нашите микро-капсулирани продукти Пента или Делтакапс. Те работят на високи температури, над 45 градуса, не се изпаряват от горещините, не се измиват от дъжда, удачни за плътни популации. Предотвратяват тотално размножаването на насекомите, влияят перфектно върху числеността на популациите. Перфектни са за насекомоизтербителни мерки защото бързо ликвидират наличните насекоми и имат дълъг остатъчен ефект от едно третиране. Препоръчват се от нашите клиенти в цялата страна. Перспективни са в интегрираната борба с вредителите.

Ако искате да решите проблема си с едно пръскане за около 20 дни, ползвайте нашите водоразтворими концентрати Ефект 25 ЕС или Ултимум. Те не са микрокапсулиране и затова охраната е за по-кратък период от време. Приликата с микрокапсулираните продукти е, че действат неимоверно във Ваша полза. Разликата е само във време траенето, понеже не са микрокапсулирани – технологията им на производство и друга.   От тук и разликата в цената на двете групи продукти.

Всички са с доказан произход и сертификат за качество. Създадени да действат безкомпромисно за тези, които мразим! Охраняваме Ви, не създаваме опасност, осигуряваме спокойствие !

Защото когато плащате, вие плащате не да продукт а за решение на проблем. Заповядайте!

                                                                                                                            

Д-р И.Иванов

Copyright © 2013 Фарма Универсал ООД. Всички права запазени.Уеб дизайн и разработка от Slavov Studio.