Свържете се с нас!  0895 483 052

person
shopping_cart
В количката

Няма добавени продукти!

Количка
0.00 лв
favorite_border

Дератизация. Общи понятия, принцип на работа в нападната територия. Пулсираща техника на залагане на примамките. Препоръчвам Ви я.

Дератизация в буквален смисъл означава тотално плъхо-изтрепване. Провеждането на такава мащабна дератизация е невъзможна да се приложи днес. Трябва да се избият едновременно и дивите и синанторпните гризачи. Това не може да се случи по едно и също време наведнъж.

Много по-стойностно с оригинален принос за практиката е да определим, че плъхо-изтребването е насочено към контрол на популациите от гризачите в определени теренни условия. За да се осигури нужното спокойствие от сивия плъх, черният плъх и домашната мишка е необходимо едно единствено условие: мерките за контрол на популацията постоянно да се прилагат. Принципа е: постоянни мерки за постоянен контрол. Постоянството няма заместител!

От практична гледна точка, дератизационните мероприятия върху определени теренни условия се разделят на две:

  • предпазни
  • избиващи

Най- добрия резултат е когато тези две групи се съчетават в една.

Предпазните мероприятия се изразяват в санитарни и строително-технически мерки, които целят да не допуснат проникването на гризачите и да ги лишат от храна.

Избиващите мероприятия включват унищожаване на появилите се гризачи чрез химични методи т.е. използването на родентициди с активни субстанции на бромадиалон или дифинакум или бродифакум.

Последователността за успешен контрол е:

  • Анализирайте нападната територия – квадратура, вид, характерни особености.
  • Определете вида на гризача – канален или таванен или мишка. Обърнете внимание на дупки и гнезда, ходове и следи от стъпки и опашките, налични изпражнения, налични повреди и остатъци.
  • Ако можете, определете от къде нахлуват. По лесна ще е борбата така.
  • Обърнете внимание на възможностите за изпълнение относно хора, време, пари. Кои хора ще изпълнят дератизационното мероприятие, кой ще отчете резултата след няколко дни, колко ще струва всичко.
  • Използвайте наши дератизационни кутии за оформяне на отровни точки. Не хвърляйте безразборно примаката. Отровна точка наричам мястото където ще заложите определен грамаж от примамка /съгласно указанията на кутията/.

Най-добри резултати ще постигнете чрез пулсираща техника на залагане. Като старт заложете отровните точки през няколко метра. При плътни популации през 2м. При по разредени популации през 5м. След едно денонощие проверете отровните точки. Ако установите, че на 100% е изядената примамка от отровната точка сложете пак същото количество но създайте нова допълнително отровна точка в същата територия за да удвоите количеството на продукта. Не поставяте голямо количество на една отровна точка. Голямото количество примамка на една отровна точка води до консумация на по голяма от необходимата доза за едни плъхове а по-малко за други. Така се качва разхода на кв.м. Работете като залагате малко количество но по често – на пулсации- през равни интервали от време. Отначало през ден, след това през три дни и към края на дератизационното мероприятие през 7 дни. Щом ядът ще умрат. Трябва постоянство, време и търпение.

Не забравяйте, че гризачите са високоорганизирани биологични видове, които днес са в процес на екологичен разцвет и контролът на популацията им изисква не еднократни действия а комплексно прилагане на методи и средства. Изключително важно условие е да се познава много добре техните биологични особености.

Пожелавам Ви успех с нашите съвети, продуктово предложение и пулсираща техника на приложение!

                                                                                                                             Д-р И.Иванов


БАНКОВ И
НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ

Бърза достака
до адрес

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
ПРИ ПОРЪЧКА НАД 100 ЛВ.
ВОЛИЕРА - МЕСОТО ПРАВИ ХРАНАТА!